Rzetelne. Na czas. Wszechstronne.

Seksuologia, antropologia, psychologia i informatyka w opiniowaniu przestępczości seksualnej.

Jak możesz skorzystać na moich opiniach?

Formułowane przeze mnie opinie są:

Specjalizuję się w badaniach z zakresu seksuologii sądowej - od udziału w przesłuchaniach ofiar, po antropologiczną ocenę treści pornograficznych z udziałem dzieci. Nie wykonuję badań innego typu, które wykraczają poza mój obszar specjalizacji.

Podaję uzasadnienia dla stawianych tez klinicznych. Formułując opinie, tam gdzie jest to możliwe, odwołuję się do aktualnych badań naukowych. Otrzymujesz dzięki temu wyjątkowo przydatną opinię w procesie, która jest rzeczywiście pomocna w prowadzonej przez Ciebie sprawie.

W jakim zakresie opiniuję?

Seksuologia

Antropologia

Psychologia

Informatyka

W jakim zakresie nie opiniuję?

Potrzebujesz dodatkowej opinii specjalistów w ramach opinii łącznej?

Nie ma problemu. Współpracuję z innymi specjalistami - w tym biegłymi sądowymi z całej Polski. Jeżeli w treści postanowienia o zasięgnięciu opinii biegłego wskazany jest udział drugiego psychologa, seksuologa, pedagoga, prześlij pytanie o dostępność wybranego specjalisty - otrzymasz jedną opinię łączną.

mgr Adam Siwiak

Psychologia sądowa

mgr Maria Wiśniewski

Seksuologia i psychologia sądowa

mgr Adam Wójcik

Pedagogika, resocjalizacja

Biografia

Ukończłem psychologię na Wydziale Filozofii UJ. W czasie trwania studiów zrealizowałem specjalizację z psychologii sądowej i zaliczyłem ponad 450 godzin kursów o takiej tematyce. Obszarem mojej, zgłoszonej do wyróżnienia, pracy magisterskiej była psychologia zeznań świadka naocznego. Doświadczenie w badaniach zeznań świadków nabywałem biorąc udział jako badacz w grantach naukowych, dotyczących efektu dezinformacji.

Od 2019 roku do chwili obecnej jestem uczestnikiem studiów doktoranckich w Szkole Doktorskiej Nauk społecznych UJ, gdzie realizuję pracę dotyczącą jakości zeznań świadka naocznego, a także sugestialności świadka zdarzenia. Jestem autorem polskich adaptacji narzędzi psychometrycznych, a także autorem i współautorem publikacji naukowych w czasopismach polskich, oraz uznawanych na arenie międzynarodowej dotyczących efektu przedłużonego wpływu dezinformacji (CIE). Jestem również autorem wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych o tematyce psychologii sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem seksuologii sądowej i klinicznej.  

W swojej pracy wykorzystuję pogłębioną wiedzę z zakresu jakości prowadzenia badań psychologicznych. Pozwala to na dobranie odpowiednich narzędzi pod kątem ich jakości, ze szczególnym uwzględnieniem ich obiektywności, rzetelności, trafności i standaryzacji. Od czterech lat prowadzę w Instytucie Psychologii UJ zajęcia metodologiczne dla studentów psychologii, które dotyczą psychometrii i metodologii eksperymentalnych badań naukowych z zastosowaniem metod ilościowych.

Obecnie uczestniczę w studiach podyplomowych dotyczących antropologii sądowej w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego CMUJ. Planuję rozwijać się zawodowo w kierunku seksuologii sądowej oraz jako biegły z zakresu psychologii sądowej w krakowskim Sądzie Okręgowym.

Potrzebujesz wcześniejszej wyceny?

Całkowity koszt przeprowadzenia badań i/lub wydania opinii przedstawiany jest przed rozpoczęciem badań, po wstępnym zapoznaniem się z charakterystyką sprawy oraz stopniem jej złożoności. Podawany koszt jest całościowy, tj. obejmuje - dojazd na miejsce prowadzenia badania, przeprowadzenie badań testowych, przeprowadzenie wywiadu psychologiczno-seksuologicznego, opis i interpretacja uzyskanych wyników, sformułowanie opinii psychologiczno-seksuologicznej z przedstawieniem wniosków z badania, uzasadnieniem teoretycznym oraz odniesieniem się do wcześniejszych badań (jeżeli takie zostały przeprowadzone).

Badania przeprowadzane są w miejscu, w którym przebywa świadek, osoba osadzona lub tymczasowo aresztowana. Z tego powodu całkowity koszt opinii jest niższy niż w przypadku tradycyjnych badań wiążących się z koniecznością transportu osoby opiniowanej przez funkcjonariuszy do miejsca pracy biegłych sądowych. Unika się również kosztów i zasobów związanych z asystą funkcjonariuszy policji lub służby więziennej na czas badania. Jedynym kosztem dodatkowym jest zatem dojazd do miejsca prowadzenia badań wskazanego przez zleceniodawcę.

Jeżeli potrzebujesz wcześniejszej wyceny, napisz wiadomość lub zadzwoń.

Jestem osobą prywatną. Czy mogę wystąpić o opinię w swojej sprawie?

Tak, prowadzę również badania na zlecenie osób prywatnych, należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach. 

Wynik badania na zlecenie samej osoby badanej (w przeciwieństwie do badań zleconych przez sąd lub prokuraturę) może nie zostać uznany przez sąd prowadzący daną sprawę. Należy również pamiętać o tym, że opinia pozaprocesowa na użytek wymiaru sprawiedliwości nie jest produktem, który można kupić. Wynik opinii może być zarówno „pozytywny”, jak również „negatywny” dla osoby, której dotyczy opinia. Fakt uiszczenia opłaty za wydanie opinii nie oznacza, że opinia ta musi być „pozytywna” dla osoby badanej, innymi słowy, nie jest to usługa zbliżona do pracy adwokata. 

Koszt badania jest taki sam w przypadku badań wykonywanych pozaprocesowo, jak w przypadku opinii wydawanych przeze mnie, kiedy zleceniodawcą jest sąd, prokuratura, jednostka policji.

Przeczytaj więcej o znaczeniu opinii pozaprocesowych w postępowaniu karnym oraz cywilnym:

  1. Eichstaedt, K. (2016). Znaczenie opinii prywatnej w postępowaniu karnym. Prokuratura i Prawo, (4).
  2. Drozdowska, U. (2017). Dopuszczalność wykorzystania tzw. opinii prywatnych w cywilnych procesach medycznych–uwagi na tle prawa pacjenta do dokumentacji medycznej. Białostockie Studia Prawnicze, 2(22), 121-137.

Czy psycholog seksuolog może rozpoznać zaburzenia preferencji seksualnych?

Tak, psycholog seksuolog dysponuje wiedzą oraz umiejętnościami umożliwiającymi odniesienie się do ewentualnych zaburzeń preferencji seksualnych występujących u badanego, co po nowelizacji kodeksu postępowania karnego znajduje odzwierciedlenie w normach prawnych.

Zgodnie z treścią art. 354a. kodeksu postępowania karnego, Obowiązek wysłuchania psychologa i psychiatrów: „[…] § 1. Przed orzeczeniem środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 93a rodzaje środków zabezpieczających § 1 Kodeksu karnego, albo nakazu lub zakazów, o których mowa w art. 39 katalog środków karnych pkt 2–3 Kodeksu karnego, orzeczonych tytułem środka zabezpieczającego, sąd wysłuchuje: 1) biegłego psychologa; […] 3) w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych – biegłych wskazanych w pkt 1 i 2 oraz biegłego lekarza seksuologa lub biegłego psychologa seksuologa. […]”. 

Zgodnie z treścią art. 11. Ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób: „[…]  celu ustalenia, czy osoba, której dotyczy wniosek, wykazuje zaburzenia, o których mowa w art. 1 pkt 3, w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości lub zaburzenia preferencji seksualnych, sąd, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, powołuje: […] 2) w sprawach osób z zaburzeniami osobowości ponadto biegłego psychologa, a w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych – ponadto biegłego lekarza seksuologa lub certyfikowanego psychologa seksuologa […]”.

Zob. również w. Łakomy, A. (2020). Opiniowanie w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych – uwagi na tle art. 202 § 3. Prokuratura i Prawo: „[…] trzeba zauważyć, że nic jednak nie stoi na przeszkodzie uprzedniemu powoływaniu w sprawach biegłego psychologa seksuologa w zakresie uzyskania opinii co do stwierdzenia ewentualnych zaburzeń preferencji seksualnych. W świetle brzmienia art. 202 § 3 k.p.k. powołanie lekarza seksuologa powinno być poprzedzone ustaleniem, czy u danego podejrzanego (oskarżonego) stwierdzono zaburzenia preferencji seksualnych. Ustalenia te można poczynić na gruncie art. 193 k.p.k. i w tym zakresie wykorzystać wiedzę psychologów seksuologów, którą uznać należy za wystarczającą w zakresie oceny występowania u podejrzanego zaburzeń preferencji seksualnych (w szczególności uzasadnionego podejrzenia co do ich występowania). Twierdzenie to wzmacnia postawa ustawodawcy wyrażona w uchwalonej ustawie z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób14. Szeroko komentowana regulacja, zwana potocznie „ustawą o bestiach”, dopuszcza w art. 11 możliwość udziału w opiniowaniu w zakresie ustalenia zaburzeń preferencji seksualnych lekarza seksuologa lub certyfikowanego psychologa seksuologa […]”.

Dotychczas wydałem kilkaset opinii dla kilkudziesięciu jednostek, w tym: 


...Sąd Rejonowy w Węgrowie, Zakład Karny w Raciborzu, Sąd Rejonowy w Giżycku, Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście, Sąd Rejonowy w Grójcu, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów, Prokuratura Rejonowa w Myszkowie, Sąd Rejonowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie, Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie, Sąd Rejonowy w Sochaczewie, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ, Sąd Okręgowy w Łodzi, Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z siedzibą w Katowicach, Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach, Prokuratura Rejonowa w Sokołowie Podlaskim,  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Sąd Rejonowy w Piasecznie, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, Sąd Okręgowy w Płocku, Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śląskich, Prokuratura Rejonowa w Garwolinie, Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Wschód, Sąd Rejonowy w Tychach, Sąd Okręgowy w Lublinie, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Rejonowy w Pabianicach, Komenda Miejska Policji w Tychach, Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, Sąd Okręgowy w Siedlcach, Sąd Rejonowy w Płocku, Sąd Okręgowy w Szczecinie...

Jesteś funkcjonariuszem policji lub prokuratury?

Sprawdź tutaj aplikację FenrirAI i samodzielnie dobierz treści pornograficzne z udziałem małoletnich do oceny antropologicznej.

Zakres badań: seksuologia sądowa, seksuolog sądowy, badania sądowo-seksuologiczne, badania informatyka sądowa, informatyk sądowy, antropologia sądowa, biegły seksuolog, antropolog, materiały pornograficzne, ocena pornografii dziecięcej, zaburzenia preferencji seksualnych, psycholog sądowy, opiniowanie psychologiczne.