seksuologia sądowa | antropologia sądowa | informatyka śledcza

Dlaczego warto?

Formułowane przeze mnie opinie są:

W jakim zakresie opiniuję?

W jakim zakresie nie opiniuję?

Dotychczas wydałem kilkaset opinii dla kilkudziesięciu jednostek, w tym: 


...Sąd Rejonowy w Węgrowie, Zakład Karny w Raciborzu, Sąd Rejonowy w Giżycku, Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście, Sąd Rejonowy w Grójcu, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów, Prokuratura Rejonowa w Myszkowie, Sąd Rejonowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie, Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie, Sąd Rejonowy w Sochaczewie, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ, Sąd Okręgowy w Łodzi, Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z siedzibą w Katowicach, Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach, Prokuratura Rejonowa w Sokołowie Podlaskim,  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Sąd Rejonowy w Piasecznie, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, Sąd Okręgowy w Płocku, Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śląskich, Prokuratura Rejonowa w Garwolinie, Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Wschód, Sąd Rejonowy w Tychach, Sąd Okręgowy w Lublinie, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Rejonowy w Pabianicach, Komenda Miejska Policji w Tychach, Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, Sąd Okręgowy w Siedlcach, Sąd Rejonowy w Płocku, Sąd Okręgowy w Szczecinie...

Informacje szczegółowe

Praktyka oparta o dowody naukowe

Nie korzystam z "narzędzi" psychologicznych zdyskredytowanych przez środowisko naukowe (np. test plam atramentowych, test zaczarowania, test drzewa, itp.). Formułując opinie, tam gdzie jest to możliwe, odwołuję się do aktualnych badań naukowych.

Badania wyjazdowe

Badania przeprowadzane są w miejscu, w którym przebywa świadek, osoba osadzona lub tymczasowo aresztowana. Z tego powodu całkowity koszt opinii jest niższy niż w przypadku tradycyjnych badań wiążących się z koniecznością transportu osoby opiniowanej przez funkcjonariuszy do miejsca pracy biegłych sądowych. Unika się również kosztów i zasobów związanych z asystą funkcjonariuszy policji lub służby więziennej na czas badania. Jedynym kosztem dodatkowym jest zatem dojazd do miejsca prowadzenia badań wskazanego przez zleceniodawcę.

Miejsce prowadzenia badań w Warszawie

Wycena badań przed ich realizacją

Całkowity koszt przeprowadzenia badań i/lub wydania opinii przedstawiany jest przed rozpoczęciem badań, po wstępnym zapoznaniem się z charakterystyką sprawy oraz stopniem jej złożoności. Podawany koszt jest całościowy, tj. obejmuje - dojazd na miejsce prowadzenia badania, przeprowadzenie badań testowych, przeprowadzenie wywiadu psychologiczno-seksuologicznego, opis i interpretacja uzyskanych wyników, sformułowanie opinii psychologiczno-seksuologicznej z przedstawieniem wniosków z badania, uzasadnieniem teoretycznym oraz odniesieniem się do wcześniejszych badań (jeżeli takie zostały przeprowadzone).

Ochrona materiałów oraz ochrona danych osobowych

Pełna ochrona powierzonych nam danych, w tym również ochrona danych osobowych.

Jestem osobą prywatną, czy mogę wystąpić o opinię w mojej sprawie?

Tak, prowadzę również badania na zlecenie osób prywatnych, należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Należy pamiętać o tym, że wynik badania na zlecenie samej osoby badanej (w przeciwieństwie do badań zleconych przez sąd lub prokuraturę) może nie zostać uznany przez sędziego prowadzącego daną sprawę. Należy również pamiętać o tym, że „prywatna” opinia na użytek wymiaru sprawiedliwości nie jest produktem, który można kupić. Wynik opinii może być zarówno „pozytywny”, jak również „negatywny” dla osoby, której dotyczy opinia. Fakt uiszczenia opłaty za wydanie opinii „prywatnej” z własnych środków nie oznacza, że opinia ta musi być „pozytywna” dla osoby badanej – nie jest to usługa zbliżona do pracy adwokata. 

Przeczytaj więcej o znaczeniu opinii pozaprocesowych w postępowaniu karnym oraz cywilnym:

  1. Eichstaedt, K. (2016). Znaczenie opinii prywatnej w postępowaniu karnym. Prokuratura i Prawo, (4).
  2. Drozdowska, U. (2017). Dopuszczalność wykorzystania tzw. opinii prywatnych w cywilnych procesach medycznych–uwagi na tle prawa pacjenta do dokumentacji medycznej. Białostockie Studia Prawnicze, 2(22), 121-137.

Jesteś funkcjonariuszem policji lub prokuratury?

Sprawdź tutaj aplikację FenrirAI i samodzielnie dobierz treści pornograficzne z udziałem małoletnich do oceny antropologicznej.