Opiniowanie

Opinie sądowo-seksuologiczne i sądowo-antropologiczne zgodne z praktyką opartą na dowodach naukowych.

Jestem jedyną osobą w Polsce, wpisaną na listę biegłych sądowych, która posiada wyższe wykształcenie psychologiczne, seksuologiczne, informatyczne oraz antropologiczne.

W jakim zakresie opiniuję?

W jakim zakresie nie opiniuję?

Praktyka oparta o dowody naukowe

Nie korzystam ze zdyskredytowanych przez środowisko naukowe narzędzi psychologicznych (np. test plam atramentowych, test zaczarowania, test drzewa, itp.). Formułując opinie, tam gdzie jest to możliwe, odwołuję się do aktualnych badań naukowych.

Badania wyjazdowe

Badania przeprowadzane są w miejscu, w którym przebywa świadek, osoba osadzona lub tymczasowo aresztowana. Z tego powodu całkowity koszt opinii jest niższy niż w przypadku tradycyjnych badań wiążących się z koniecznością transportu osoby opiniowanej przez funkcjonariuszy do miejsca pracy biegłych sądowych. Unika się również kosztów i zasobów związanych z asystą funkcjonariuszy policji lub służby więziennej na czas badania. Jedynym kosztem dodatkowym jest zatem dojazd do miejsca prowadzenia badań wskazanego przez zleceniodawcę.

Miejsce prowadzenia badań w Warszawie

Konsultacje oraz badania  prowadzę w gabinecie przy ul. Jana Żabińskiego 2/19 w Warszawie. Pod tym adresem prowadzę tylko badania, nie odbieram poczty. 

Dokumentację oraz pisma proszę wysyłać na adres poczty elektronicznej (oronowicz@icloud.com) lub na następujący adres: ReLU dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, ul. Niemcewicza 7/9/270, 02-022 Warszawa.

Wycena badań przed ich realizacją

Całkowity koszt przeprowadzenia badań i/lub wydania opinii przedstawiany jest przed rozpoczęciem badań, po wstępnym zapoznaniem się z charakterystyką sprawy oraz stopniem jej złożoności. Podawany koszt jest całościowy, tj. obejmuje - dojazd na miejsce prowadzenia badania, przeprowadzenie badań testowych, przeprowadzenie wywiadu psychologiczno-seksuologicznego, opis i interpretacja uzyskanych wyników, sformułowanie opinii psychologiczno-seksuologicznej z przedstawieniem wniosków z badania, uzasadnieniem teoretycznym oraz odniesieniem się do wcześniejszych badań (jeżeli takie zostały przeprowadzone). Jeżeli badanie ma zostać przeprowadzone z dobranym psychologiem, to koszt badań uwzględnia również jego wynagrodzenie.

Ochrona materiałów oraz ochrona danych osobowych

Pełna ochrona powierzonych nam danych, w tym również ochrona danych osobowych.

Cechy opinii

Formułowane przeze mnie opinie są wyczerpujące - współczynnik opinii uzupełniających do pierwszej opinii wydanej w danej sprawie w latach 2019-2021 wynosił 1:15, co oznacza, że tylko w przypadku 6% spraw sądowych zostałem poproszony o wydanie drugiej opinii uzupełniającej w tej samej sprawie, kompleksowe i szybko sporządzane (oreintacyjny czas oczekiwania to 3-4 tygodnie od dostarczenia dokumentacji).

Koszt opinii

Koszt sporządzenia opinii różni się w zależności od kilku czynników (stopnia skomplikowania sprawy, ilości dokumentacji do przeanalizowania, zakresu opiniowania przekładającego się na przedmiot wywiadu i badania seksuologicznego oraz ewentualnej konieczności dojazdu do miejsca badania) i może zostać oszacowany po przedstawieniu zarysu sprawy.

Prywatna opinia seksuologiczna

Jestem osobą prywatną, czy mogę wystąpić o opinię w mojej sprawie?

Tak, prowadzę również badania na zlecenie osób prywatnych, należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Należy pamiętać o tym, że wynik badania na zlecenie samej osoby badanej (w przeciwieństwie do badań zleconych przez sąd lub prokuraturę) może nie zostać uznany przez sędziego prowadzącego daną sprawę. Należy również pamiętać o tym, że „prywatna” opinia na użytek wymiaru sprawiedliwości nie jest produktem, który można kupić. Wynik opinii może być zarówno „pozytywny”, jak również „negatywny” dla osoby, której dotyczy opinia. Fakt uiszczenia opłaty za wydanie opinii „prywatnej” z własnych środków nie oznacza, że opinia ta musi być „pozytywna” dla osoby badanej – nie jest to usługa zbliżona do pracy adwokata. 

Przeczytaj więcej o znaczeniu opinii pozaprocesowych w postępowaniu karnym oraz cywilnym:

  1. Eichstaedt, K. (2016). Znaczenie opinii prywatnej w postępowaniu karnym. Prokuratura i Prawo, (4).
  2. Drozdowska, U. (2017). Dopuszczalność wykorzystania tzw. opinii prywatnych w cywilnych procesach medycznych–uwagi na tle prawa pacjenta do dokumentacji medycznej. Białostockie Studia Prawnicze, 2(22), 121-137.

Nota biograficzna

Ukończyłem z wyróżnieniem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (spec. psychologia sądowa, psychologia kliniczna), studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, studia magisterskie inżynierskie z zakresu informatyki (spec. data science) na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz studia magisterskie z zakresu biologii sądowej na Uniwersytecie Warszawskim. Obroniłem doktorat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w dziedzinie nauk medycznych (badania dot. charakterystyki zaburzeń preferencji seksualnych). Uzyskałem uprawnienie pedagogiczne w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Jestem biegłym sądowym w dziedzinie seksuologii przy liście biegłych Sądu Okręgowego w Warszawie, Katowicach, Siedlcach, Radomiu i Piotrkowie Trybunalskim. Posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne związane z pracą jako wykładowca oraz asystent na najlepiej ocenianych uczelniach w Polsce - Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Jestem autorem 36 artykułów naukowych, rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych oraz artykułów dydaktycznych. Za aktywność naukową zostałem wielokrotnie wyróżniony, w tym trzykrotnie otrzymałem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz zostałem laureatem Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego diagnostyki zaburzeń preferencji seksualnych. 

Dotychczas wydałem kilkaset opinii dla kilkudziesięciu jednostek, w tym: 


...Sąd Rejonowy w Węgrowie, Zakład Karny w Raciborzu, Sąd Rejonowy w Giżycku, Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, Prokuratura Rejonowa w Zwoleniu, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście, Sąd Rejonowy w Grójcu, Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów, Prokuratura Rejonowa w Myszkowie, Sąd Rejonowy w Łodzi, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie, Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie, Sąd Rejonowy w Sochaczewie, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ, Sąd Okręgowy w Łodzi, Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z siedzibą w Katowicach, Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach, Prokuratura Rejonowa w Sokołowie Podlaskim,  Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Sąd Rejonowy w Piasecznie, Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza, Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, Sąd Okręgowy w Płocku, Prokuratura Okręgowa w Suwałkach, Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śląskich, Prokuratura Rejonowa w Garwolinie, Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście-Wschód, Sąd Rejonowy w Tychach, Sąd Okręgowy w Lublinie, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Rejonowy w Pabianicach, Komenda Miejska Policji w Tychach, Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, Sąd Okręgowy w Siedlcach, Sąd Rejonowy w Płocku, Sąd Okręgowy w Szczecinie...

Jesteś funkcjonariuszem policji lub prokuratury?

Sprawdź aplikację Fenrir i samodzielnie dobierz treści pornograficzne z udziałem małoletnich do oceny antropologicznej