Adres e-mail do doręczeń sądowych 👮

oronowicz@icloud.com
(opiniowanie sądowe)

Kontakt dla studentów PJATK 🎓

oronowiczjaskowiak@pjwstk.edu.pl
(nauka i dydaktyka)

Telefon 📞

510 504 305
(dni robocze 17:00-18:00)

Adres fizyczny do doręczeń sądowych 🏠

ul. Anny 4/7
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Gabinet badań sądowych w Warszawie 🏡

ul. Jana Żabińskiego 2/19
02-793 Warszawa

Dane działalności gospodarczej 📈

ReLU dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
NIP: 7492079530, REGON: 388340287

W pierwszej kolejności proszę o wysyłkę pism/dokumentacji sądowej elektronicznie za pośrednictwem ww. adresu e-mail (oronowicz@icloud.com).
Zgodnie z treścią art. 131 (doręczenia elektroniczne) paragraf pierwszy kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 132 (doręczenie do rąk adresata, dorosłego domownika, za pomocą faksu lub na adres skrzynki pocztowej) paragraf trzeci kodeksu postępowania karnego, wybieram dostarczanie korespondencji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na następującą skrzynkę e-mail: oronowicz@icloud.com.