Adres e-mail do doręczeń sądowych

oronowicz@icloud.com
(opiniowanie sądowe)

Kontakt dla studentów

oronowiczjaskowiak@pjwstk.edu.pl
(nauka i dydaktyka)

Telefon

510 504 305
(dni robocze do godziny 15:00)

Adres fizyczny do doręczeń sądowych

ul. Anny 4/7
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Gabinet badań sądowych

ul. Jana Żabińskiego 2/19
02-793 Warszawa

Dane działalności gospodarczej

ReLU dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
NIP: 7492079530, REGON: 388340287

W pierwszej kolejności proszę o wysyłkę pism/dokumentacji sądowej elektronicznie za pośrednictwem ww. adresu e-mail (oronowicz@icloud.com).
Zgodnie z treścią art. 131 (doręczenia elektroniczne) paragraf pierwszy kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 132 (doręczenie do rąk adresata, dorosłego domownika, za pomocą faksu lub na adres skrzynki pocztowej) paragraf trzeci kodeksu postępowania karnego, wybieram dostarczanie korespondencji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na następującą skrzynkę e-mail: oronowicz@icloud.com.