Kontakt

Dane kontaktowe

wojciech.oronowicz-jaskowiak@wum.edu.pl (nauka i dydaktyka na WUM)

oronowiczjaskowiak@pjwstk.edu.pl (nauka i dydaktyka na PJATK)

oronowiczbiuro@gmail.com (konsultacje i opiniowanie sądowo-seksuologiczne)

Dane działalności gospodarczej

Biuro Ekspertyz Sądowo-Seksuologicznych
Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
NIP: 7492079530 | REGON 388340287

oronowiczbiuro@gmail.com | tel. 510 504 305

Numer konta bankowego
44 1090 1694 0000 0001 4768 4392

Działalność posiada ubezpieczenie OC w PZU (nr polisy 1047676565)