Kontakt

Doręczenia sądowe

oronowicz@icloud.com

Media

tel. 510 504 305 / oronowicz@icloud.com

Adresy

Adres fizyczny do doręczeń sądowych

ul. Anny 4/7
47-200 Kędzierzyn-Koźle

Gabinet badań sądowych

ul. Jana Żabińskiego 2/19
02-793 Warszawa

Dane działalności gospodarczej

ReLU dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak NIP: 7492079530, REGON: 388340287

Zgodnie z treścią art. 131 (doręczenia elektroniczne) paragraf pierwszy kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 132 (doręczenie do rąk adresata, dorosłego domownika, za pomocą faksu lub na adres skrzynki pocztowej) paragraf trzeci kodeksu postępowania karnego, wybieram dostarczanie korespondencji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na następującą skrzynkę e-mail: oronowicz@icloud.com.

W pierwszej kolejności proszę o wysyłkę pism/dokumentacji sądowej elektronicznie za pośrednictwem ww. adresu e-mail. W przypadku braku możliwości nadania dokumentacji elektronicznie, proszę o wysyłkę na ww. adres fizyczny do doręczeń sądowych. Dokumenty zostaną odebrane przez pełnomocnika, tj. Stefana Siwaka.