o mnie

jestem psychologiem, seksuologiem, wykładowcą, programistą, biegłym sądowym w dziedzinie seksuologii, doktorantem (n. med. oraz n. tech.)

wykształcenie

  1. Ukończyłem z wyróżnieniem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w ramach studiów zrealizowałem specjalizację z zakresu psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej.

  2. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

  3. Ukończyłem przygotowanie pedagogiczne w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  4. Kształcę się w Studium Doktoranckim Instytutu Psychiatrii i Neurologii (nauki medyczne).

  5. Kształcę się w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (nauki prawne i techniczne).

  6. Studiuję informatykę na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (magisterskie inżynierskie).

  7. Studiuję kryminalistykę i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa na Uniwersytecie Warszawskim (magisterskie).

doktoraty

Jestem w trakcie realizacji dwóch doktoratów:

  • z zakresu zaburzeń preferencji seksualnych w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (nauki medyczne),

  • z zakresu zastosowań sztucznych sieci neuronowych w seksuologii na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (nauki techniczne) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (nauki prawne) , projekt interdyscyplinarny.

doświadczenie kliniczne

Prowadzę od lat prywatną praktykę psychologiczno-seksuologiczną.

Pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie seksuologii przy czterech Sądach Okręgowych (w Warszawie, Siedlcach, Radomiu oraz w Katowicach).

Odbywałem staże i praktyki zawodowe (od 2013 r.).

doświadczenie naukowo-dydaktyczne

Jestem wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (prowadzę zajęcia z zakresu psychologii i komunikacji) oraz wykładowcą na UO Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzę zajęcia z zakresu psychologii, seksuologii, statystyki oraz kryminologii).

Uczestniczę w indywidualnym programie kształcenia w dziedzinie seksuologii w Collegium Invisibile.

doświadczenie naukowe

Jestem kierownikiem Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego diagnozy orach charakterystyki zaburzeń preferencji seksualnych (180.000,00 zł).

Jestem autorem 40 artykułów naukowych oraz rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych.

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu psychologicznych i seksuologicznych konferencjach naukowych prezentując 74 razy (w ramach 69 konferencji naukowych) własne referaty oraz wykłady dotyczące zagadnień związanych z preferencjami seksualnymi, diagnozą seksuologiczną oraz bliskimi związkami.

Kieruję pracą pierwszego polskiego laboratorium sieci neuronowych - sexAI lab.

nagrody i wyróżnienia

Za osiągnięcia naukowe zostałem trzykrotnie nagrodzony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za "wybitne osiągnięcia naukowe".

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image