o mnie

jestem psychologiem, seksuologiem, wykładowcą, biegłym sądowym w dziedzinie seksuologii, doktorantem (n. med. oraz n. tech.)

wykształcenie

 1. Ukończyłem z wyróżnieniem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w ramach studiów zrealizowałem specjalizację z zakresu psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej.

 2. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 3. Ukończyłem przygotowanie pedagogiczne w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 4. Ukończyłem indywidualny 4-letni program kształcenia w dziedzinie seksuologii w ramach Collegium Invisibile.

 5. Kształcę się w Studium Doktoranckim Instytutu Psychiatrii i Neurologii (nauki medyczne).

 6. Kształcę się w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (nauki prawne i techniczne).

 7. Studiuję informatykę na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (magisterskie inżynierskie).

 8. Studiuję kryminalistykę i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa na Uniwersytecie Warszawskim (magisterskie).

doktoraty

Jestem w trakcie dwóch doktoratów:

 • z zakresu zaburzeń preferencji seksualnych w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (nauki medyczne),

 • z zakresu zastosowań sieci neuronowych w seksuologii sądowej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (nauki techniczne) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (nauki prawne).

doświadczenie kliniczne

Prowadzę od lat prywatną praktykę psychologiczno-seksuologiczną, odbywałem staże i praktyki zawodowe od 2013 r.

Pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie seksuologii przy czterech Sądach Okręgowych (w Warszawie, Siedlcach, Radomiu oraz w Katowicach).

doświadczenie naukowo-dydaktyczne

Jestem wykładowcą na:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (prowadzę zajęcia z psychologii i komunikacji),

 • Uniwersytecie Jagiellońskim (prowadzę zajęcia z psychologii),

 • Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego (prowadzę zajęcia z psychologii, seksuologii, statystyki, kryminologii oraz projektowania i tworzenia aplikacji).

doświadczenie naukowe

Jestem kierownikiem Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego diagnozy orach charakterystyki zaburzeń preferencji seksualnych (180.000,00 zł).

Jestem autorem 43 artykułów naukowych, rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych oraz artykułów dydaktycznych.

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu psychologicznych i seksuologicznych konferencjach naukowych prezentując 74 razy (w ramach 69 konferencji naukowych) własne referaty oraz wykłady dotyczące zagadnień związanych z preferencjami seksualnymi, diagnozą seksuologiczną oraz bliskimi związkami.

Kieruję pracą pierwszego polskiego laboratorium sieci neuronowych - sexAI lab.

nagrody i wyróżnienia

Za osiągnięcia naukowe zostałem trzykrotnie nagrodzony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz innymi nagrodami i wyróżnieniami (w tym stypendiami rektorskimi UJ oraz dyrekcji Instytutu Psychiatrii i Neurologii).