Wykształcenie

Skuteczne rozwiązywanie problemów, zwłaszcza w obszarze przestępczości przeciwko wolności seksualnej, często wymaga podejścia interdyscyplinarnego, dlatego zdecydowałem się na kilka kierunków studiów na najlepszych uczelniach w Polsce.

Skończyłem kierunki studiów magisterskich, podyplomowych oraz przygotowujących do uzyskania stopnia doktora.

Studia

Szkolenia i certyfikaty

Ukończyłem kilkanaście szkoleń z zakresu psychologii, seksuologii, informatyki oraz zarządzania.

Posiadam kilka certyfikatów w tym:

.

.

Doświadczenie

Rozwój ma dla mnie fundamentalne znaczenie.

Mam doświadczenie w kierowaniu pracą kilku projektów naukowych, których celem było rozwiązanie problemu nieefektywnej diagnozy sprawców przestępstw seksualnych, czy też wdrożenie aplikacji umożliwiających automatyczną detekcję materiałów pornograficznych. 

Doświadczenie kliniczne

Od kilku lat pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie seksuologii, informatyki, antropologii przy kilku Sądach Okręgowych (w Warszawie, Radomiu, Katowicach oraz w Piotrkowie Trybunalskim), sporządziłem dotychczas kilkaset opinii.

W okresie pracy nad doktoratem (w latach 2017 - 2022) odbywałem staż w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

W latach 2013 - 2021  odbywałem staże i praktyki zawodowe, prowadziłem również prywatną praktykę.

Doświadczenie naukowe

Obroniłem doktorat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych (badania z zakresu diagnozy zaburzeń preferencji seksualnych, opracowania narzędzia diagnostycznego).

Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych - artykułów, rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych oraz artykułów dydaktycznych.

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu psychologicznych i seksuologicznych konferencjach naukowych prezentując osobiście kilkadziesiąt razy własne referaty oraz wykłady dotyczące zagadnień związanych z psychologią, seksuologią i informatyką. 

Prowadziłem wykłady gościnne, uczestniczyłem w konferencjach bez własnego wystąpienia, współtworzyłem wystąpienia konferencyjne, prowadziłem warsztaty konferencyjne, jestem opiekunem praktyk studenckich oraz promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych (inżynierskich i magisterskich) dyplomantów Wydziału Informatyki PJATK.

Kierowałem kilkoma grantami naukowym w tym Diamentowym Grantem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym diagnozy oraz charakterystyki zaburzeń preferencji seksualnych, realizowanym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (2017 - 2022 r.).

Doświadczenie dydaktyczne

Obecnie jestem adiunktem Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie prowadzę badania naukowe oraz zajęcia dla studentek i studentów informatyki.

Posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne na najlepiej ocenianych uczelniach w Polsce:

Społeczność

Stypendia i nagrody

Za osiągnięcia naukowe zostałem dziesięciokrotnie nagrodzony stypendiami naukowymi - dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz trzykrotnie otrzymałem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Otrzymałem wielokrotnie nagrody za prezentacje wygłoszone w ramach konferencji naukowych, wyróżnienia dydaktyczne, w tym nagrodę Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym.

Po godzinach

Nauka i praca są dla mnie istotną wartością, ale są tylko częścią życia.

"Nie znając oskarżenia i jego możliwych następstw, należało odtworzyć sobie w pamięci całe życie oraz przedstawić je i z wszystkich stron rozpatrzyć w jego najdrobniejszych czynach i zdarzeniach. jakże smutna to była praca!''  Franz Kafka -Proces

Wspieram i polecam wsparcie 🩵