O mnie

Wykształcenie

Studia

Skończyłem kilka kierunków studiów na najlepszych uczelniach w Polsce:

Dodatkowo ukończyłem indywidualny program kształcenia w ramach Collegium Invisibile.

Doktoraty

Obroniłem doktorat w dziedzinie nauk medycznych w III Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii.

Realizuję drugi doktorat w dziedzinie nauk technicznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, kształcę się w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie III stopnia).

Szkolenia

Ukończyłem kilkanaście szkoleń z zakresu psychologii, seksuologii oraz informatyki, w tym AgilePM.

.

.

Doświadczenie

Kierownictwo grantów

Naukowo-dydaktyczne

Moim podstawowym miejscem pracy jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, gdzie prowadzę zajęcia dla studentów informatyki. Ponadto posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne związane z pracą dydaktyczną oraz naukową na najwyżej ocenianych uczelniach w Polsce:

Jestem autorem dwóch dydaktycznych gier wideo wykorzystywanych w ramach zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Warszawskim.

Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji - artykułów naukowych, rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych oraz artykułów dydaktycznych. Uczestniczyłem w kilkudziesięciu psychologicznych i seksuologicznych konferencjach naukowych prezentując osobiście kilkadziesiąt razy własne referaty oraz wykłady dotyczące zagadnień związanych z psychologią, seksuologią i informatyką. Prowadziłem wykłady gościnne, uczestniczyłem w konferencjach bez własnego wystąpienia, współtworzyłem wystąpienia konferencyjne, prowadziłem warsztaty konferencyjne, jestem opiekunem praktyk studenckich.

Kliniczne

Pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie seksuologii, psychologii oraz antropologii przy pięciu Sądach Okręgowych (w Warszawie, Siedlcach, Radomiu, Katowicach oraz w Piotrkowie Trybunalskim).

W okresie pracy nad pierwszym doktoratem odbywałem staż w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

W latach 2013 - 2021  odbywałem staże i praktyki zawodowe, prowadziłem również prywatną praktykę psychologiczną.

Wyróżnienia

Stypendia

Za osiągnięcia naukowe zostałem 10x nagrodzony stypendiami naukowymi - dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz trzykrotnie otrzymałem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagrody

Otrzymałem wielokrotnie nagrody za prezentacje wygłoszone w ramach konferencji naukowych, wyróżnienia dydaktyczne, w tym nagrodę Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym.

🐶 9 faktów i fun factów 🐱