O mnie

Wykształcenie

Studia

Skończyłem kilka kierunków studiów na najlepszych uczelniach w Polsce:

 1. psychologię (spec. psychologia kliniczna, psychologia sądowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (studia jednolite magisterskie I&II stopnia, ukończone z wyróżnieniem),

 2. informatykę (spec. data science) na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (studia magisterskie inżynierskie II stopnia),

 3. biologię sądową (spec. kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa) na Uniwersytecie Warszawskim (studia magisterskie II stopnia),

 4. seksuologię (spec. seksuologia kliniczna) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (studia podyplomowe),

 5. Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia podyplomowe),

 6. Studium Doktoranckie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (studia doktoranckie III stopnia).

Dodatkowo ukończyłem indywidualny program kształcenia w ramach Collegium Invisibile.

Doktoraty

Obroniłem doktorat w dziedzinie nauk medycznych w III Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii.

Realizuję drugi doktorat w dziedzinie nauk technicznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, kształcę się w ramach Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie III stopnia).

Szkolenia

Ukończyłem kilkanaście szkoleń z zakresu psychologii, seksuologii oraz informatyki, w tym AgilePM.

.

.

Doświadczenie

Kierownictwo grantów

 1. Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący diagnozy oraz charakterystyki zaburzeń preferencji seksualnych, realizowany w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (2017 - 2022),

 2. Zadanie nr 7 Time 2 MUW Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczący podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie poprawy jakości kształcenia, metodyki nauczania psychologii i komunikacji, realizowany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (2019-2021),

 3. Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza dotyczący stworzenia środowisk uruchomieniowych modeli uczenia maszynowego w identyfikacji treści pornograficznych z udziałem dzieci, realizowany na Uniwersytecie Warszawskim (2022),

 4. Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza dotyczący popularyzacji aplikacji Fenrir do automatycznego rozpoznawania treści pornograficznych z udziałem dzieci, realizowany na Uniwersytecie Warszawskim (2022).

Naukowo-dydaktyczne

Moim podstawowym miejscem pracy jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, gdzie prowadzę zajęcia dla studentów informatyki. Ponadto posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne związane z pracą dydaktyczną oraz naukową na najwyżej ocenianych uczelniach w Polsce:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (zajęcia z psychologii),

 • Uniwersytecie Warszawskim (zajęcia z psychologii, seksuologii, kryminologii oraz informatyki),

 • Uniwersytecie Jagiellońskim (zajęcia z psychologii).

Jestem autorem dwóch dydaktycznych gier wideo wykorzystywanych w ramach zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Warszawskim, dwóch programów o zastosowaniu naukowym oraz jednej gry o zastosowaniu klinicznym w terapii par i bliskich związków.

Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji - artykułów naukowych, rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych oraz artykułów dydaktycznych. Uczestniczyłem w kilkudziesięciu psychologicznych i seksuologicznych konferencjach naukowych prezentując osobiście kilkadziesiąt razy własne referaty oraz wykłady dotyczące zagadnień związanych z psychologią, seksuologią i informatyką. Prowadziłem wykłady gościnne, uczestniczyłem w konferencjach bez własnego wystąpienia, współtworzyłem wystąpienia konferencyjne, prowadziłem warsztaty konferencyjne, jestem opiekunem praktyk studenckich.

Kliniczne

Pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie seksuologii, psychologii oraz informatyki przy pięciu Sądach Okręgowych (w Warszawie, Siedlcach, Radomiu, Katowicach oraz w Piotrkowie Trybunalskim).

Pracowałem w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Prowadzę od lat prywatną praktykę psychologiczno-seksuologiczną, odbywałem staże i praktyki zawodowe począwszy od 2013 r.

Wyróżnienia

Stypendia

Za osiągnięcia naukowe zostałem dziesięciokrotnie nagrodzony stypendiami naukowymi, dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz trzykrotnie otrzymałem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagrody

Otrzymałem wielokrotnie nagrody za prezentacje wygłoszone w ramach konferencji naukowych, wyróżnienia dydaktyczne, w tym nagrodę Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym.

🐶 9 faktów i fun factów 🐱

 1. Wolne chwile spędzam z moimi zwierzątkami - Inką 🐶 i Szyszką 🐱

 2. Kocham gry na konsole Playstation i Nintendo 👾

 3. Dbam o swoje zdrowie i trenuję siłowo 🏋️‍♂️

 4. Uwielbiam spędzać czas w domu 🏡

 5. Składam z zaangażowaniem zestawy klocków LEGO 🧩

 6. Słucham dużo audioksiążek 📚 i muzyki, szczególnie w podróży 🎵

 7. W lato uwielbiam podróżować moim BMW Z4 🏎️

 8. Dbam o moją 30-letnią Yamahę, na której kilka lat temu zwiedziłem (prawie) całą Europę 🏍️

 9. Oglądam filmy i seriale Netflixa (jak chyba wszyscy?), Marvela, Disneya i Pixara 🍿