O mnie

Wykształcenie

Studia

Skończyłem kilka kierunków studiów na najlepszych uczelniach w Polsce:

 1. informatykę (spec. data science) na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (studia magisterskie inżynierskie II stopnia),

 2. psychologię (spec. psychologia kliniczna, psychologia sądowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (studia jednolite magisterskie I&II stopnia, ukończone z wyróżnieniem),

 3. seksuologię (spec. seksuologia kliniczna) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (studia podyplomowe),

 4. program Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia podyplomowe),

 5. program Studium Doktoranckiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (studia doktoranckie III stopnia).

Dodatkowo kształcę się w ramach programu Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (studia doktoranckie III stopnia) oraz studiuję kryminalistykę i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa na Uniwersytecie Warszawskim (studia magisterskie II stopnia).

Doktoraty

Obroniłem doktorat z nauk medycznych w III Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii.

Realizuję drugi doktorat z nauk technicznych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenia

Ukończyłem kilkanaście krótkoterminowych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, seksuologii, uczestniczyłem w warsztatach w ramach konferencji naukowych, w tym również indywidualny program kształcenia w dziedzinie seksuologii w ramach Collegium Invisibile.

Doświadczenie

Kierownictwo grantów

 1. Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego diagnozy oraz charakterystyki zaburzeń preferencji seksualnych,

 2. Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Uniwersytet Warszawski dotyczącego stworzenia środowisk uruchomieniowych modeli uczenia maszynowego w identyfikacji treści pornograficznych z udziałem dzieci,

 3. Time 2 MUW Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (kierownik zadania nr 7) dotyczącego podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie poprawy jakości kształcenia, metodyki nauczania psychologii i komunikacji.

Dydaktyczne

Moim podstawowym miejscem pracy jest Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, gdzie prowadzę zajęcia dla studentów informatyki. Ponadto posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne związane z pracą dydaktyczną oraz naukową na najwyżej ocenianych uczelniach w Polsce:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (zajęcia z psychologii),

 • Uniwersytecie Warszawskim (zajęcia z psychologii, seksuologii, kryminologii oraz informatyki),

 • Uniwersytecie Jagiellońskim (zajęcia z psychologii).

Jestem autorem dwóch dydaktycznych gier wideo wykorzystywanych w ramach zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Warszawskim, dwóch programów o zastosowaniu naukowym oraz jednej gry o zastosowaniu klinicznym w terapii par i bliskich związków.

Naukowe

Jestem autorem 44 publikacji - artykułów naukowych, rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych oraz artykułów dydaktycznych.

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu psychologicznych i seksuologicznych konferencjach naukowych prezentując osobiście 80 razy własne referaty oraz wykłady dotyczące zagadnień związanych z psychologią, seksuologią i informatyką.

Prowadziłem wykłady gościnne, uczestniczyłem w konferencjach bez własnego wystąpienia, współtworzyłem wystąpienia konferencyjne, prowadziłem warsztaty konferencyjne, jestem opiekunem praktyk studenckich.

Kieruję pracą pierwszego polskiego laboratorium sieci neuronowych w zastosowaniach seksuologicznych sexAI lab.

Kliniczne

Pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie seksuologii, psychologii oraz informatyki przy pięciu Sądach Okręgowych (w Warszawie, Siedlcach, Radomiu, Katowicach oraz w Piotrkowie Trybunalskim).

Pracowałem w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Prowadzę od lat prywatną praktykę psychologiczno-seksuologiczną, odbywałem staże i praktyki zawodowe począwszy od 2013 r.

Wyróżnienia

Stypendia

Za osiągnięcia naukowe zostałem dziesięciokrotnie nagrodzony stypendiami naukowymi, dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz trzykrotnie otrzymałem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagrody

Otrzymałem wielokrotnie nagrody za prezentacje wygłoszone w ramach konferencji naukowych, wyróżnienia dydaktyczne, w tym nagrodę Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym.

Skany dokumentów

🐶 12 faktów i fun factów 🐱

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
 1. Kocham gry na Playstation i Nintendo 👾

 2. Wolne chwile spędzam z moimi zwierzątkami - Inką 🐶 i Szyszką 🐱

 3. Wspólnie z Inką lubimy biegać po okolicy 🦮

 4. Dbam swoje zdrowie i trenuję siłowo 🏋️‍♂️

 5. Jestem ateistą ⚛️

 6. Uwielbiam spędzać czas w domu 🏡

 7. Składam z zaangażowaniem zestawy klocków LEGO 🧩

 8. Słucham dużo audioksiążek 📚

 9. W lato uwielbiam podróżować moim BMW Z4 🏎️

 10. Dbam o moją 30-letnią Yamahę, na której kilka lat temu zwiedziłem (prawie) całą Europę 🏍️

 11. Oglądam filmy i seriale Netflixa (jak chyba wszyscy?), Marvel, Disney i Pixar 🍿

 12. Słucham dużo muzyki, szczególnie w podróży 🎵