Wykształcenie

Skuteczne rozwiązywanie problemów często wymaga podejścia interdyscyplinarnego, dlatego zdecydowałem się na zdobycie  dwóch doktoratów, skończyłem kilka kierunków studiów na najlepszych uczelniach w Polsce.

Skończyłem kierunki studiów magisterskich, podyplomowych oraz przygotowujących do uzyskania stopnia doktora.

Studia

Studiuję MBA na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Doktoraty

Szkolenia

Ukończyłem kilkanaście szkoleń z zakresu psychologii, seksuologii oraz informatyki oraz zarządzania - w tym AgilePM ®.

.

.

Doświadczenie

Prowadzenie badań naukowych ma dla mnie fundamentalne znaczenie. Nie pozwala stać w miejscu, motywuje do ciągłego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

Mam doświadczenie w kierowaniu pracą kilku projektów naukowych, których celem było rozwiązanie problemu nieefektywnej diagnozy sprawców przestępstw seksualnych, czy też wdrożenie aplikacji umożliwiających automatyczną detekcję materiałów pornograficznych. 

Kierownictwo grantów

Doświadczenie dydaktyczne

Obecnie pracuję na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie prowadzę badania naukowe oraz zajęcia dla studentów informatyki. 

Posiadam również wieloletnie doświadczenie dydaktyczne na najlepiej ocenianych uczelniach w Polsce:

Doświadczenie naukowe

Jestem autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych - artykułów, rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych oraz artykułów dydaktycznych.

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu psychologicznych i seksuologicznych konferencjach naukowych prezentując osobiście kilkadziesiąt razy własne referaty oraz wykłady dotyczące zagadnień związanych z psychologią, seksuologią i informatyką. 

Prowadziłem wykłady gościnne, uczestniczyłem w konferencjach bez własnego wystąpienia, współtworzyłem wystąpienia konferencyjne, prowadziłem warsztaty konferencyjne, jestem opiekunem praktyk studenckich.

Przez wiele lat brałem czynny udział w pracach Collegium Invisibile, ukończyłem indywidualny program kształcenia w obszarze seksuologii.

Doświadczenie kliniczne

Od kilku lat pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie seksuologii, psychologii informatyki i/lub antropologii przy pięciu Sądach Okręgowych (w Warszawie, Siedlcach, Radomiu, Katowicach oraz w Piotrkowie Trybunalskim), sporządziłem dotychczas kilkaset opinii.

W okresie pracy nad pierwszym doktoratem odbywałem staż w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

W latach 2013 - 2021  odbywałem staże i praktyki zawodowe, prowadziłem również prywatną praktykę psychologiczną.

Stypendia

Za osiągnięcia naukowe zostałem 10x nagrodzony stypendiami naukowymi - dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz trzykrotnie otrzymałem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagrody

Otrzymałem wielokrotnie nagrody za prezentacje wygłoszone w ramach konferencji naukowych, wyróżnienia dydaktyczne, w tym nagrodę Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym.

Fundacja

Jestem członkiem rady naukowej Fundacji Wiedza i Nadzieja Beaty Pawlikowskiej. Dostrzegam znaczną wartość psychiatrii środowiskowej, zależy mi na jak najlepszej opiece psychiatrycznej w Polsce, ważne jest dla mnie podmiotowe traktowania pacjentów oraz demedykalizacja zdrowia psychicznego.

Po godzinach

Nauka i praca są dla mnie bardzo istotne, ale są tylko niewielką częścią życia.

"Nie znając oskarżenia i jego możliwych następstw, należało odtworzyć sobie w pamięci całe życie oraz przedstawić je i z wszystkich stron rozpatrzyć w jego najdrobniejszych czynach i zdarzeniach. jakże smutna to była praca!''  Franz Kafka -Proces