O mnie

Wykształcenie

Studia

Skończyłem kilka kierunków studiów:

 • informatykę (spec. data science) na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (studia magisterskie inżynierskie II stopnia),

 • psychologię (spec. psychologia kliniczna, psychologia sądowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (studia jednolite magisterskie I&II stopnia ukończone z wyróżnieniem),

 • seksuologię (spec. seksuologia kliniczna) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (studia podyplomowe),

 • program studiów doktoranckich Studium Doktoranckiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (studia III stopnia),

 • przygotowanie pedagogiczne w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia podyplomowe).

Wciąż poszerzam zakres swojej wiedzy:

 • studiuję kryminalistykę (spec. biologia i genetyka sądowa) na Uniwersytecie Warszawskim (studia magisterskie II stopnia),

 • kształcę się w ramach programu studiów doktoranckich w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (studia III stopnia).

Doktoraty

Jestem w trakcie dwóch doktoratów:

 • z zakresu zaburzeń preferencji seksualnych w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (nauki medyczne),

 • z zakresu zastosowań sieci neuronowych w seksuologii sądowej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (nauki techniczne) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (nauki prawne).

Szkolenia

Ukończyłem kilkanaście krótkoterminowych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, seksuologii, uczestniczyłem w warsztatach w ramach konferencji naukowych, w tym również indywidualny program kształcenia w dziedzinie seksuologii w ramach Collegium Invisibile.

Doświadczenie

Kliniczne

Prowadzę od lat prywatną praktykę psychologiczno-seksuologiczną, odbywałem staże i praktyki zawodowe począwszy od 2013 r.

Pracowałem w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie seksuologii przy pięciu Sądach Okręgowych (w Warszawie, Siedlcach, Radomiu, Katowicach oraz w Piotrkowie Trybunalskim).

Dydaktyczne

Posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne związane z pracą na najlepiej ocenianych uczelniach w Polsce:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (zajęcia z psychologii),

 • Uniwersytecie Warszawskim (zajęcia z psychologii, seksuologii, kryminologii oraz informatyki),

 • Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (zajęcia z informatyki),

 • Uniwersytecie Jagiellońskim (zajęcia z psychologii).

Naukowe

Jestem laureatem i kierownikiem Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego diagnozy oraz charakterystyki zaburzeń preferencji seksualnych (180.000,00 zł).

Jestem autorem 44 publikacji - artykułów naukowych, rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych oraz artykułów dydaktycznych.

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu psychologicznych i seksuologicznych konferencjach naukowych prezentując osobiście 80 razy własne referaty oraz wykłady dotyczące zagadnień związanych z psychologią, seksuologią i informatyką.

Prowadziłem wykłady gościnne, uczestniczyłem w konferencjach bez własnego wystąpienia, współtworzyłem wystąpienia konferencyjne, prowadziłem warsztaty konferencyjne, jestem opiekunem praktyk studenckich.

Programistyczne

Kieruję pracą pierwszego polskiego laboratorium sieci neuronowych w zastosowaniach seksuologicznych - sexAI lab.

Jestem autorem dwóch dydaktycznych gier wideo wykorzystywanych w ramach zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Warszawskim, dwóch programów o zastosowaniu naukowym oraz jednej gry o zastosowaniu klinicznym w terapii par i bliskich związków.

Nagrody i wyróżnienia

Stypendia

Za osiągnięcia naukowe zostałem dziesięciokrotnie nagrodzony stypendiami naukowymi, w tym trzykrotnie otrzymałem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz stypendiami dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii, jak również rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrody

Otrzymałem wielokrotnie nagrody za prezentacje wygłoszone w ramach konferencji naukowych, wyróżnienia dydaktyczne, w tym nagrodę Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym.