KOG-SPS

KOG-SPS jest aplikacją pozwalającą na interpretację wyników badań czterech narzędzi poznawczych.

Bezpłatna, udostępniana specjalistom w zakresie psychiatrii i psychologii.

 Wyniki służą do pomiaru funkcji wykonawczych, zdolności do wnioskowania oraz ogólnych możliwości poznawczych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Różne obszary poznawcze

KOG-SPS umożliwia dokonanie oceny funkcji poznawczych w kilku obszarach - związanych z wnioskowaniem, hamowaniem reakcji oraz czasem reakcji na bodźce. Zmodyfikowane skrypty zadań poznawczych bazują na znanych w psychologii poznawczej klasycznych eksperymentach, tj. Test Wieży z Hanoi, Test Wieży Londyńskiej, czy też Zadanie Stroopa.

Skrypty narzędzi poznawczych Inquisit

Wyniki narzędzi interpretowanych za pomocą KOG-SPS bazują na dostępnych skryptach Millisecond Test Library. Do przeprowadzenia badań wymagana jest standardowa licencja popularnego oprogramowania do prowadzenia badań psychologicznych Inquisit (są one udostępniane za darmo w ramach licencji Inquisit).

Łatwość obsługi

Wyniki zadań interpretowanych w KOG-SPS liczone są automatycznie a same zadania uruchamiane są na komputerze. Zadanie są proste w obsłudze dla osób badanych - jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań naukowych - nawet dla osób, które wcześniej nie korzystały z komputera.

Dzięki szerokiemu zakresowi badania KOG-SPS może być pomocny na etapie diagnozy sądowo-seksuologicznej (oceny aktualnego funkcjonowania poznawczego), czy też w ocenie funkcji poznawczych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej odbywających karę pozbawienia wolności.

KOG-SPS dostępny jest na wszystkie systemy operacyjne.

Windows

Windows XP/Vista/7/8/10/11

Apple macOS

Apple macOS 10.13+

Linux Ubuntu

Linux Ubuntu 18.04+

W jaki sposób konstruowane było narzędzie?

Badania stanowiące podstawę opracowania KOG-SPS były największymi badaniami sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej przeprowadzone w Polsce.

Badania w 13 polskich zakładach karnych, 375 uczestników badania, 9 narzędzi badawczych.

Zakład Karny nr 1 w Łodzi, Zakład Karny w Sztumie, Zakład Karny w Oleśnicy, Zakład Karny w Rawiczu, Zakład Karny w Głubczycach, Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim, Areszt Śledzczy Warszawa-Służewiec, Zakład Karny w Raciborzu, Oddział Zewnętrzny ZK w Kędzierzynie-Koźlu, Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich, Zakład Karny w Siedlcach, Areszt Śledczy w Grójcu.

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2017-2021, jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant” (DI 16/003046) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (180.000 zł). Projekt realizowany był w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Kierownikiem projektu był dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, a opiekunem naukowym dr hab. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP.

Cel naukowy

Określenie, które z wybranych charakterystyk psychologicznych istotnie różnicują osoby wykazujące zaburzenia parafiliczne od osób wykazujących parafilię.

Cel wdrożeniowy

Stworzenie narzędzia psychologicznego, które dzie wspierało proces diagnostyczny (różnicowanie między zaburzeniami preferencji seksualnych a brakiem tych zaburzeń).

75 uczestników badania będących sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej, z diagnozą zaburzeń preferencji seksualnych

75 uczestników badania będących sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej, bez diagnozy zaburzeń preferencji seksualnych

75 uczestników badania niebędących sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej, osadzonych w zakładach karnych (grupa kontrolna)

150 uczestników badania niebędących sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej, nieosadzonych w zakładach karnych (grupa kontrolna)

Publikacje naukowe związane z projektem

Warunki korzystania z programu

KOG-SPS (dalej „program”) jest programem darmowym i dostarczanym bez jakiejkolwiek gwarancji. Korzystanie z programu do prowadzenia diagnozy klinicznej nie może być jedynym narzędziem pracy, ponadto podejmowane jest na wyłączną odpowiedzialność użytkownika programu. W takim wypadku bezwzględnie konieczne jest każdorazowe sprawdzanie poprawności przeprowadzonych obliczeń oraz poprawności informacji przedstawianych w programie, ponieważ bazowanie wyłącznie na danych prezentowanych w programie może wiązać się z ryzykiem popełnienia błędu. 

Autor programu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z użytkowaniem programu. Autor programu nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania oprogramowania do celów niezgodnych z obowiązującym prawem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z użytkowania programu. Program nie był testowany w sposób gwarantujący zapewnienie poprawności prowadzonych obliczeń. Program nie był testowany na różnych konfiguracjach komputerowych. Program nie był konsultowany merytorycznie, nie stanowi narzędzia w znaczeniu klinicznym, czy też psychometrycznym. 

Wszelkie prawa związane z modyfikacją skrytpów zadań poznawczych, należą do autora programu, dr Wojciecha Oronowicza-Jaśkowiaka.

Minimalne wymagania techniczne

System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10/11 lub macOS lub Linux Ubuntu.

Wymagania sprzętowe: Procesor Intel Core 2 Duo / Apple M1 , karta graficzna NVIDIA GeForce2 / ATI Radeon 7200, pamięć 1 GB RAM, miejsce na dysku 100 MB.

Cytat do prac naukowych

Oronowicz-Jaśkowiak, W., Lew-Starowicz, M. (2022). KOG-SPS. Dostęp z www.oronowicz-jaśkowiak.pl (zakładka oprogramowanie).