Informacje, wskazówki, pytania i odpowiedzi, przykładowe prace dyplomowe oraz wzory pomocne przy pisaniu pracy dyplomowej na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Materiały zawarte na stronie internetowej obowiązują tylko moich dyplomantów. Jeżeli piszesz pracę inżynierską/magisterską u innego promotora, poproś o jego/jej wytyczne.

Z jaki części składa się praca?

Każda praca (obojętnie czy inżynierska czy magisterska) składa się z pięciu części. Na początku jest wprowadzenie, w którym powinien znaleźć się przegląd najważniejszych badań dokonanych w temacie pracy. W tej części należy odnosić się do poprzednich badań, przywoływać ich wyniki (z cytatami). Wprowadzenie kończy się celem przedstawianej pracy. Następnie jest opis zastosowanej metody. W tej części należy umieścić wszystkie informacje dotyczące zastosowanej technologii, frameworku, algorytmów, etc. Następnie prezentowane są wyniki. Jest to tylko przedstawienie najważniejszych wyników pracy (np. w postaci tabel, rysunków), ale bez ich interpretacji. W dyskusji należy omówić uzyskane wyniki, porównać je do innych prac. Jeżeli przedmiotem pracy jest aplikacja (i nie ma wyników do porównania), należy wskazać różnice między stworzonym rozwiązaniem a innymi, które są podobne. W podsumowaniu należy wskazać najważniejsze cechy pracy oraz opisać jej zastosowanie praktyczne.

Jak długa powinna być praca magisterska?

Cała praca powinna mieć od 50 do 70 stron. Poszczególne części pracy powinny mieć następującą objętość:

Jak długa powinna być praca inżynierska?

Cała praca powinna mieć od 40 do 60 stron. Poszczególne części pracy powinny mieć następującą objętość:

Czy praca dyplomowa musi być "odkrywcza"?

Praca dyplomowa nie musi zawierać takich wyników, które nie były jeszcze przez nikogo przeprowadzone. Praca dyplomowa ma udowodnić, że student opanował na tyle dobrze wybraną przez siebie dziedzinę informatyki, że potrafi samodzielnie zaprojektować i przeprowadzić badania w tym zakresie. Jeżeli chcesz przeprowadzić badania, których nikt jeszcze nie prowadził, to na pewno będzie to dużym atutem pracy. Możesz w takim wypadku liczyć na wysoką ocenę w czasie obrony oraz na możliwość publikacji swoich wyników pracy.

Czy praca dyplomowa może zostać wykonana w zespole?

Praca dyplomowa może zostać wykonana w zespole dwuosobowym. Pamiętaj jednak, że w takim wypadku wybrany temat pracy musi być na tyle złożony, aby można było uzasadnić jej wykonanie zespołowe. W pracy dyplomowej powinny występować takie części, które były wykonywane wspólnie. W przypadku gdy dana część pracy została wykonana tylko przez jedną osobę (przykładowo wprowadzenie teoretyczne) trzeba to wyraźnie zaznaczyć. Praca wykonana w zespole powinna być o około 20-40% dłuższa w porównaniu do pracy napisanej przez jedną osobę.

To mój ostatni semestr i nie zdążę wykonać pracy w terminie. Co zrobić?

Przede wszystkim skontaktuj się z dziekanatem, wyjaśnij swoją sytuację i poproś o wskazówki. Jeżeli nie zdążysz dostarczyć zaakceptowanej przez promotora pracy w terminie, nie będziesz mógł otrzymać zaliczenia z seminarium magisterskiego. Dostarczenie i zaakceptowanie pracy przez promotora do obrony jest warunkiem zaliczenia seminarium magisterskiego jeżeli jest to Twój ostatni semestr studiów. Jeżeli w takim wypadku nie dostarczysz pracy najprawdopodobniej będziesz musiał złożyć wniosek o ITN z seminarium magisterskiego i obronisz się w kolejnym semestrze.

Jak wygląda obrona pracy dyplomowej?

Jeżeli Twoja praca została zaakceptowana przez promotora, masz pozytywną recenzje w gakko i został wyznaczony termin obrony, możesz przygotować się do obrony. Przyjedź punktualnie na uczelnię, najlepiej chwilę przed czasem. W trakcie obrony pracy zostaniesz poproszony/a o krótkie podsumowanie Twojej pracy (maksymalnie do pięciu minut). Następnie komisja składająca się z przewodniczącego, Twojego promotora oraz recenzenta, będzie zadawała Ci pytania odnoszące się do pracy oraz studiów. Ta część obrony może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Zostaniesz poproszony o opuszczenie sali, po krótkiej przerwie komisja przedstawi swoją ocenę.

Chcę bronić się zgodnie z planem studiów w czerwcu/lipcu. Do kiedy mam złożyć pracę?