English version below ­čçČ­čçž

Informacje, wskazówki, pytania i odpowiedzi, przykładowe prace dyplomowe oraz wzory pomocne przy pisaniu pracy dyplomowej na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Materia┼éy zawarte na stronie internetowej obowi─ůzuj─ů tylko moich dyplomant├│w. Je┼╝eli piszesz prac─Ö in┼╝yniersk─ů/magistersk─ů u innego promotora, popro┼Ť o jego/jej wytyczne.┬á

W jakichkolwiek sprawach administracyjnych prosz─Ö o kontakt z Dziekanatem. Promotorzy odpowiadaj─ů za cz─Ö┼Ť─ç merytoryczn─ů pracy.

Pytania i odpowiedzi

Z jaki cz─Ö┼Ťci sk┼éada si─Ö praca?

Ka┼╝da praca (oboj─Ötnie czy in┼╝ynierska czy magisterska) sk┼éada si─Ö z pi─Öciu cz─Ö┼Ťci. Na pocz─ůtku jest wprowadzenie, w kt├│rym powinien znale┼║─ç si─Ö przegl─ůd najwa┼╝niejszych bada┼ä dokonanych w temacie pracy. W tej cz─Ö┼Ťci nale┼╝y odnosi─ç si─Ö do poprzednich bada┼ä, przywo┼éywa─ç ich wyniki (z cytatami). Wprowadzenie ko┼äczy si─Ö celem przedstawianej pracy. Nast─Öpnie jest opis zastosowanej metody. W tej cz─Ö┼Ťci nale┼╝y umie┼Ťci─ç wszystkie informacje dotycz─ůce zastosowanej technologii, frameworku, algorytm├│w, etc. Nast─Öpnie prezentowane s─ů wyniki. Jest to tylko przedstawienie najwa┼╝niejszych wynik├│w pracy (np. w postaci tabel, rysunk├│w), ale bez ich interpretacji. W dyskusji nale┼╝y om├│wi─ç uzyskane wyniki, por├│wna─ç je do innych prac. Je┼╝eli przedmiotem pracy jest aplikacja (i nie ma wynik├│w do por├│wnania), nale┼╝y wskaza─ç r├│┼╝nice mi─Ödzy stworzonym rozwi─ůzaniem a innymi, kt├│re s─ů podobne. W podsumowaniu nale┼╝y wskaza─ç najwa┼╝niejsze cechy pracy oraz opisa─ç jej zastosowanie praktyczne.

Jak długa powinna być praca magisterska?

Ca┼éa praca powinna mie─ç od 50 do 70 stron. Poszczeg├│lne cz─Ö┼Ťci pracy powinny mie─ç nast─Öpuj─ůc─ů obj─Öto┼Ť─ç:

Jak długa powinna być praca inżynierska?

Ca┼éa praca powinna mie─ç od 35 do 50 stron. Poszczeg├│lne cz─Ö┼Ťci pracy powinny mie─ç nast─Öpuj─ůc─ů obj─Öto┼Ť─ç:

Czy praca dyplomowa musi by─ç "odkrywcza"?

Praca dyplomowa nie musi zawiera─ç takich wynik├│w, kt├│re nie by┼éy jeszcze przez nikogo przeprowadzone. Praca dyplomowa ma udowodni─ç, ┼╝e student opanowa┼é na tyle dobrze wybran─ů przez siebie dziedzin─Ö informatyki, ┼╝e potrafi samodzielnie zaprojektowa─ç i przeprowadzi─ç badania w tym zakresie. Je┼╝eli chcesz przeprowadzi─ç badania, kt├│rych nikt jeszcze nie prowadzi┼é, to na pewno b─Ödzie to du┼╝ym atutem pracy. Mo┼╝esz w takim wypadku liczy─ç na wysok─ů ocen─Ö w czasie obrony oraz na mo┼╝liwo┼Ť─ç publikacji swoich wynik├│w pracy.

Czy praca dyplomowa mo┼╝e zosta─ç wykonana w zespole?

Praca dyplomowa mo┼╝e zosta─ç wykonana w zespole dwuosobowym. Pami─Ötaj jednak, ┼╝e w takim wypadku wybrany temat pracy musi by─ç na tyle z┼éo┼╝ony, aby mo┼╝na by┼éo uzasadni─ç jej wykonanie zespo┼éowe. W pracy dyplomowej powinny wyst─Öpowa─ç takie cz─Ö┼Ťci, kt├│re by┼éy wykonywane wsp├│lnie. W przypadku gdy dana cz─Ö┼Ť─ç pracy zosta┼éa wykonana tylko przez jedn─ů osob─Ö (przyk┼éadowo wprowadzenie teoretyczne) trzeba to wyra┼║nie zaznaczy─ç. Praca wykonana w zespole powinna by─ç o oko┼éo 20-40% d┼éu┼╝sza w por├│wnaniu do pracy napisanej przez jedn─ů osob─Ö.

To m├│j ostatni semestr i nie zd─ů┼╝─Ö wykona─ç pracy w terminie. Co zrobi─ç?

Przede wszystkim skontaktuj si─Ö z dziekanatem, wyja┼Ťnij swoj─ů sytuacj─Ö i popro┼Ť o wskaz├│wki. Je┼╝eli nie zd─ů┼╝ysz dostarczy─ç zaakceptowanej przez promotora pracy w terminie, nie b─Ödziesz m├│g┼é otrzyma─ç zaliczenia z seminarium magisterskiego. Dostarczenie i zaakceptowanie pracy przez promotora do obrony jest warunkiem zaliczenia seminarium magisterskiego je┼╝eli jest to Tw├│j ostatni semestr studi├│w. Je┼╝eli w takim wypadku nie dostarczysz pracy najprawdopodobniej b─Ödziesz musia┼é z┼éo┼╝y─ç wniosek o ITN z seminarium magisterskiego i obronisz si─Ö w kolejnym semestrze.

Jak wygl─ůda obrona pracy dyplomowej?

Je┼╝eli Twoja praca zosta┼éa zaakceptowana przez promotora, masz pozytywn─ů recenzje w gakko i zosta┼é wyznaczony termin obrony, mo┼╝esz przygotowa─ç si─Ö do obrony. Przyjed┼║ punktualnie na uczelni─Ö, najlepiej chwil─Ö przed czasem. W trakcie obrony pracy zostaniesz poproszony/a o kr├│tkie podsumowanie Twojej pracy (maksymalnie do pi─Öciu minut). Nast─Öpnie komisja sk┼éadaj─ůca si─Ö z przewodnicz─ůcego, Twojego promotora oraz recenzenta, b─Ödzie zadawa┼éa Ci pytania odnosz─ůce si─Ö do pracy oraz studi├│w. Ta cz─Ö┼Ť─ç obrony mo┼╝e trwa─ç od kilkunastu do kilkudziesi─Öciu minut. Zostaniesz poproszony o opuszczenie sali, po kr├│tkiej przerwie komisja przedstawi swoj─ů ocen─Ö.

Chcę bronić się zgodnie z planem studiów w lipcu. Do kiedy mam złożyć pracę?

Czy praca dyplomowa musi zosta─ç wydrukowana?

Tak, praca dyplomowa musi zostać wydrukowana oraz dostarczona do Dziekanatu oraz do Biblioteki. Sposób wydruku pracy nie ma wpływu na ocenę (może być wersja wydrukowana w drukarni, punkcie Xero albo po prostu na drukarce domowej - dla mnie bez różnicy). W tym miejscu znajdziesz więcej informacji. Pracę trzeba jeszcze nagrać na płytę CD.

Questions and Answers ­čçČ­čçž

What are the components of a thesis?

Each thesis, whether it's an engineering or master's thesis, consists of five parts. It starts with an introduction, which should include a review of the most important research conducted on the thesis topic. This section should refer to previous studies, citing their results. The introduction ends with the purpose of the presented work. Then, there is a description of the applied method. This part should contain all information about the technology used, frameworks, algorithms, etc. Next, the results are presented. This is just a presentation of the most important results of the work (e.g., in the form of tables, figures) but without their interpretation. In the discussion, the obtained results should be discussed and compared with other works. If the subject of the thesis is an application (and there are no results to compare), differences between the created solution and others that are similar should be indicated. The conclusion should highlight the most important features of the work and describe its practical application.

How long should a master's thesis be?

The entire thesis should be between 50 to 70 pages. The individual parts of the thesis should have the following lengths:

How long should an engineering thesis be?

The entire thesis should be between 35 to 50 pages. The individual parts of the thesis should have the following lengths:

Does a diploma thesis have to be "innovative"?

A diploma thesis does not have to contain results that have never been conducted by anyone before. A diploma thesis is meant to prove that the student has mastered their chosen field of computer science to the extent that they can independently design and conduct research in this area. If you want to conduct research that nobody has done before, it will definitely be a big asset to your work. In such a case, you can count on a high grade during the defense and the possibility of publishing your results.

Can a diploma thesis be done in a team?

A diploma thesis can be done in a two-person team. Remember, however, that in such a case the chosen thesis topic must be complex enough to justify a team effort. The thesis should include parts that were done together. In cases where a specific part of the thesis was done only by one person (for example, the theoretical introduction), this must be clearly indicated. A team-written thesis should be about 20-40% longer compared to a thesis written by one person.

This is my last semester and I won't be able to complete my thesis on time. What should I do?

First of all, contact the dean's office, explain your situation, and ask for guidance. If you don't deliver the thesis accepted by the supervisor on time, you won't be able to get credit for the master's seminar. Delivering and having the thesis accepted by the supervisor for defense is a condition for passing the master's seminar if this is your last semester of studies. If you fail to deliver the thesis in such a case, you will probably have to submit an application for an extension from the master's seminar and defend in the next semester.

What does the defense of a diploma thesis look like?

If your thesis has been accepted by your supervisor, you have a positive review in Gakko, and a defense date has been set, you can prepare for the defense. Arrive at the university punctually, preferably a little ahead of time. During the defense of your thesis, you will be asked to briefly summarize your work (up to five minutes). Then, the committee consisting of the chairman, your supervisor, and the reviewer, will ask you questions related to the thesis and your studies. This part of the defense can last from several to several dozen minutes. You will be asked to leave the room, and after a short break, the committee will present its assessment.

I want to defend my thesis according to the study plan in July. When do I need to submit my work?

Does the diploma thesis have to be printed?

Yes, the diploma thesis must be printed and delivered to the Dean's Office and to the Library. The way of printing the thesis does not affect the grade (it can be a version printed in a print shop, at a Xerox point, or simply on a home printer - it doesn't make a difference to me). You can find more information here. The thesis also needs to be recorded on a CD.

Konsultacje dotycz─ůce pracy dyplomowej

Wybierz termin konsultacji indywidualnych. 

Po wybraniu terminu zadzwoń z wykorzystaniem MS Teams lub spotkajmy się na Uczelni.

Zach─Öcam do mo┼╝liwie cz─Östych zapis├│w na konsultacje. Dzi─Öki temu mog─Ö na bie┼╝─ůco monitorowa─ç┬áPa┼ästwa prac─Ö i udziela─ç informacji zwrotnych na bie┼╝─ůco.